Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwały
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

 
  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2011 roku.
 
  1. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach 29 października 2010 r. do 12 listopada 2010 r. w formie wyrażenia opinii lub złożeniu uwag na formularzu konsultacji załączonym do komunikatu.
Uwagi lub wnioski zgłoszone po 12 listopada 2010 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
 
  1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: stanowisko ds. rozwoju lokalnego i promocji. 
Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.
 
  
                    Burmistrz Miasta i Gminy
         Piotrków Kujawski
         /-/ Mirosław Skonieczny

Pełna treść kominikatu - pobierz 

Formularz konsultacji - pobierz