Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Komunikat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rada Ministrów w dniu 9 maja 2012r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012r.
Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), otrzymują dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012r.
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, wniosek o przyznanie pomocy w terminie do 31 maja 2012r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne
za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012r. będzie przyznane po 31 maja 2012r., wniosek
o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja
o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.