Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
APEL - SŁUŻBA CELNA OSTRZEGA
Przypadki zatruć alkoholem metylowym, których źródłem były podrobione wyroby alkoholowe nadal wymagają podejmowania szczególnych działań i środków ostrożności.

Wyroby alkoholowe nabywane z nielegalnych źródeł lub które zostały wytworzone z odkażonego alkoholu przeznaczonego do celów przemysłowych są niebezpieczna trucizną, której spożycie może być śmiertelne. W ostatnim okresie, w związku z zatruciem alkoholem metylowym, zmarło na terenie Republiki Czeskiej 24 osoby, a w Polsce stal się on przyczyna śmierci kilku osób.
Nie można wykluczyć, że w nielegalnym obrocie wyroby alkoholowe zawierające śmiertelnie trujący metanol mogą być nadal dostępne dla nieświadomych zagrożenia nabywców. Zagrożenie dla życia i zdrowia niosą ze sobą także nielegalnie sprzedawane wyroby alkoholowe wytworzone ze szkodliwego dla zdrowia odkażonego alkoholu. Miejscami, w których konsument może zetknąć się z takimi wyrobami alkoholowymi są w szczególności bazary i targowiska.
Służba Celna prowadzi intensywne działania kontrolne handlu alkoholem, także w celu wyeliminowania nielegalnej sprzedaży podrabianych wyrobów alkoholowych. Dla skutecznej realizacji tego zadania niezbędna jest współpraca ze wszystkimi, których działania cechuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo społeczeństwa, w tym za zdrowie i życie obywateli.
Dlatego zwracam się do właścicieli i zarządców targowisk, wierząc w dobrze pojmowany interes społeczny i ochronę bezpieczeństwa obywateli w trakcie prowadzonej działalności, o zwrócenie szczególnej uwagi na pokątną sprzedaż alkoholu. Apeluję o podjęcie działań niedopuszczających do takich praktyk oraz o niezwłoczne informowanie Służby Celnej o wystąpieniu każdego takiego przypadku, za pośrednictwem czynnego całą dobę bezpłatnego telefonu interwencyjnego Służby Celnej (numer telefonu 800 060 000) lub poczty elektronicznej powiadom-clo@mofnet.gov.pl lub właściwego miejscowo organu Służby Celnej (naczelnika urzędu celnego lub dyrektora izby celnej).
Jednocześnie informuję, że w przypadku ujawnienia oferowania/nabywania
nielegalnego alkoholu na terenie targowisk i bazarów, osoba zarządzająca takim obiektem ponosi odpowiedzialność za współudział nie tylko w takim przestępstwie, ale również w przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu sankcjonowanych w Kodeksie karnym.

                                                                  Jacek Kapica
                                                                  nadinspektor