Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
ZAPRASZAM na XX Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2013 r. (wtorek) o godz. 12.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

przy ul. Kościelnej 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim o działaniach podejmowanych między sesjami.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013-2025 (Projekt Nr XX/139/2012);
b) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013 (Projekt Nr XX/140/2012).
9. Interpelacje
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                           w Piotrkowie Kujawskim 
                                                                          Sławomir Henryk Bogucki