Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
URZĄD MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KOŚCIELNA 1, 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

1. osoba pełnoletnia,
2. minimum średnie wykształcenie,
3. dobra znajomość techniki komputerowej,
4. komunikatywność,
5. dyspozycyjność.

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1

Dokumenty wymagane do złożenia:

1) Życiorys (CV) - zawierający numer telefonu kontaktowego,
2) Dokument poświadczający wykształcenie,
3) kserokopia dowodu osobistego,
4) oświadczenie kandydata o znajomości obsługi komputera,
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),

Zgłoszenia można składać w terminie od 6 grudnia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r. Spis powszechny ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w okresie od 01.04.2011 - 30.06.2011 r.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.

Urząd Miasta i Gminy, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

                                                                                                             Jarosław Waszak 
                                                                                                       Sekretarz Miasta i Gminy
                                                                                                            Piotrków Kujawski