Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
ZARZĄDZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2013

Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu (Dz. Urz. woj. kuj.-pom. Nr 59, poz. 349) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wszcząć postępowania konkursowe w sprawie udzielenia dotacji na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2013.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór wniosku, sprawozdania i umowy stanowią załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

                           Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
                                             Mirosław Skonieczny
Załącznik Nr 1 - pobierz

Załącznik Nr 2 - pobierz

Załącznik Nr 3 - pobierz

Załącznik Nr 4 - pobierz