Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
ZAPRASZAM na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 r. (środa) o godz. 13.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim,

przy ul. Kościelnej 1, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim o działaniach podejmowanych między sesjami.
8. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego (Projekt Nr XVIII/125/2012);

b) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2013 rok (Projekt Nr XVIII/126/2012);

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2013 rok (Projekt Nr XVIII/127/2012);
d) w sprawie obwodów głosowania (Projekt Nr XVIII/128/2012);

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2013 roku (Projekt Nr XVIII/129/2012);

f) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012 – 2025 (Projekt Nr XVIII/130/2012);

g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012 (Projekt Nr XVIII/131/2012);

h) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013-2025 (Projekt Nr XVIII/132/2012);

i) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013 (Projekt Nr XVIII/133/2012).

9. Interpelacje
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                    w Piotrkowie Kujawskim
                                                                                  Sławomir Henryk Bogucki