Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
ZAPRASZAM na XXI Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
która odbędzie się w dniu 22 marca 2013 r. (piątek) o godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim,

 przy ul. Kościelnej 1, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór sekretarza sesji.
  4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski między sesjami.
  7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim o działaniach podejmowanych między sesjami.
  8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/5/90 Rady Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 10 grudnia 1990 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gminy Piotrków Kujawski (Projekt Nr XXI/144/2013);
b) w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym – sołectwom Gminy Piotrków Kujawski (Projekt Nr XXI/145/2013);
c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015 (Projekt Nr XXI/146/2013);
d) w sprawie wywołania kompleksowej kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie gospodarki finansowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku (Projekt Nr XXI/147/2013);
e) w sprawie wywołania kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
w zakresie gospodarki finansowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku (Projekt Nr XXI/148/2013);
f) w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 (Projekt Nr XXI/149/2013);
g) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013-2025(Projekt Nr XXI/150/2013);
h) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013 (Projekt Nr XXI/151/2013).
9. Interpelacje
              10. Wolne wnioski i zapytania.
              11. Zakończenie obrad.

                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                     w Piotrkowie Kujawskim
                                                                    Sławomir Henryk Bogucki