Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
W okresie wakacji 2013 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1200 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 68 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu urodzonych w latach 1998 – 2006. Turnusy rehabilitacyjne zostaną zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników w: Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia, dot. dzieci ze schorzeniami układu oddechowego) i Jedlcu ( w okresie od 8 do 28 lipca, dot. dzieci ze schorzeniami układu ruchu).
Turnus trwa 3 tygodnie, a pełna odpłatność za pobyt dziecka na takim turnusie wynosi 200zł + koszty podróży (wg obowiązującej taryfy PKS i PKP 2kl. w obie strony). Transport dzieci zapewni KRUS.
Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione  całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci, w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego. Na turnusy rehabilitacyjne nie zostaną zakwalifikowane dzieci posiadające przeciwwskazania medyczne, tj.
upośledzenie sprawności ogólnej powodujące konieczność stałej opieki i pomocy osoby drugiej w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, np. ubraniu się, jedzeniu,
stan wymagający poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
kalectwo wymagające specjalnej, indywidualnej opieki, np. niedowidzenie znaczącego stopnia, upośledzenie słuchu w stopniu uniemożliwiającym porozumiewanie się mimo aparatu słuchowego, choroba nowotworowa, niewydolność układów: krążenia, oddechowego i moczowego, cukrzyca i inne niewyrównane zaburzenia hormonalne i metaboliczne, ostre i przewlekłe choroby zakaźne, upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne i zachowania (agresja), moczenie nocne, padaczka, ropne i pasożytnicze choroby skóry, stany chorobowe, wymagające kontynuacji leczenia z koniecznością kontroli wskaźników morfologicznych lub/i biochemicznych krwi.

Więcej informacji udzielą pracownicy komórek ds. prewencji i rehabilitacji w Bydgoszczy (52/34-15-261), Grudziądzu (56/46-21-241) i we Włocławku (54/23-33-356). Wnioski od zainteresowanych rolników przyjmują wszystkie jednostki terenowe Oddziału, po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę do dnia 10 maja na układ ruchu i do 24 maja br. na układ oddechowy.

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy