Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
ZAPRASZAM na XIX Sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 10.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim,

 przy ul. Kościelnej 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski (Projekt Nr XIX/134/2012);
b) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Projekt Nr XIX/135/2012);
c) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt Nr XIX/136/2012);
d) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Projekt Nr XIX/137/2012);
e) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Projekt Nr XIX/138/2012).

7. Interpelacje
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                     w Piotrkowie Kujawskim
                                                                   Sławomir Henryk Bogucki