Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta i Gminy ul. Kościelna 1 88-230 Piotrków Kujawski Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy BS Piotrków Kujawski 72955100020000010120030005

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu
1. Wymagane dokumenty:
- wniosek zainteresowanego
- dowód osobisty
- odpowiedni akt stanu cywilnego (odpis zupełny)
- dokumenty posiłkowe (np. zaświadczenia)
2. Opłaty:
- 39,00 zł - za decyzję 
3. Termin odpowiedzi:
- do 30-tu dni

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

pobierzSkrócenie terminu do zawarcia małżeństwa
1. Wymagane dokumenty:
- wniosek zainteresowanego
- dowód osobisty
- dokumenty posiłkowe (np. zaświadczenia)
2. Opłaty:
- 39,00 zł - za decyzję 
3. Termin odpowiedzi:
- do 30-tu dni
Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Wniosek składa się osobiście.
pobierz

Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu
1. Wymagane dokumenty:
- wniosek zainteresowanego
- dowód osobisty
- odpowiedni akt stanu cywilnego (odpis zupełny)
2. Opłaty:
- 39,00 zł - za decyzję 
3. Termin odpowiedzi:
- do 30-tu dni

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty.
pobierz


 

 

 

 

 Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksiąg) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
1. Wymagane dokumenty:
- wniosek zainteresowanego
- dowód osobisty
- oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego
- urzędowe tłumaczenie aktu dokonane przez tłumacza przysięgłego
2. Opłaty:
- 50,00 zł - za decyzję 
3. Termin odpowiedzi:
- do 30-tu dni

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26


Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Wniosek należy składać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

pobierz


 

 

 

 

 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu
1. Wymagane dokumenty:
- wniosek zainteresowanego
- dowód osobisty
- odpowiedni akt stanu cywilnego (odpis zupełny)
2. Opłaty:
- 39,00 zł - za decyzję 
3. Termin odpowiedzi:
- do 30-tu dni

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty.Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
1. Wymagane dokumenty:
- wniosek zainteresowanego
- dowody osobiste Jubilatów
- odpis skrócony aktu małżeństwa
2. Opłaty:
- nie pobiera się
3. Termin odpowiedzi:
- do 3 miesięcy od daty przyznania medali przez Prezydenta RP

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Wniosek składa się osobiście w USC na oryginalnym druku.

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
1. Wymagane dokumenty:
- wniosek zainteresowanego
- dowód osobisty wnoszącego o odpis
2. Opłaty:
- 22,00 zł - za odpis skrócony
- 33,00 zł - za odpis zupełny 
Nie pobiera się opłaty od podań i odpisów wydawanych w sprawach alimentacyjnych (sąd) lub rentowo - emerytalnych (ZUS, KRUS), wydania dowodu osobistego (BDO).

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie.

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Odpisy z ksiąg stanu cywilnego otrzymać mogą tylko osoby uprawnione.
Wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty.
pobierz

Zawarcie małżeństwa – ślub cywilny
1. Wymagane dokumenty:
- dowody osobiste przyszłych małżonków
- odpisy skrócone aktów urodzeń (nie dotyczy osób urodzonych na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski)
- w zależności od stanu cywilnego osób zamierzających zawrzeć związek małżeński: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu zgonu małżonka (z wyłączeniem zdarzeń zarejestrowanych w Piotrkowie Kujawskim)
2. Opłaty:
- 84,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa 
3. Termin odpowiedzi:
- nie krótszy niż 1 miesiąc od dnia złożenia zapewnień

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński składają wymagane dokumenty i podpisują zapewnienia osobiście na oryginalnym druku.
Zaświadczenie uprawniające do zawarcia ślubu konkordatowego wydawane jest tylko osobom, z których przynajmniej jedna na stałe zameldowana jest w mieście lub gminie Piotrków Kujawski.


Zawarcie małżeństwa – ślub konkordatowy
1. Wymagane dokumenty:
- dowody osobiste przyszłych małżonków
- odpisy skrócone aktów urodzeń (bez względu na miejsce urodzenia)
- w zależności od stanu cywilnego osób zamierzających zawrzeć związek małżeński: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu zgonu małżonka (bez względu na miejsce zdarzenia)
2. Opłaty:
- 84,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa 
3. Termin odpowiedzi:
- Trzy miesiące od dnia wystawienia zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński składają wymagane dokumenty i podpisują zapewnienia osobiście na oryginalnym druku.
Zaświadczenie uprawniające do zawarcia ślubu konkordatowego wydawane jest tylko osobom, z których przynajmniej jedna na stałe zameldowana jest w mieście lub gminie Piotrków Kujawski.

Rejestracja urodzeń
1. Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie urodzenia dziecka (oświadczenie lekarza rodzinnego w przypadku urodzenia na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski)
- dowody osobiste rodziców dziecka
- w zależności od stanu cywilnego matki (do wglądu): odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub o separacji, odpis skrócony aktu zgonu małżonka, odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka
2. Opłaty:
- nie pobiera się opłaty od 3 egzemplarzy odpisu aktu wydanych bezpośrednio po sporządzeniu aktu 
3. Termin odpowiedzi:
- niezwłocznie.

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Rejestracji urodzenia dokonuje się w USC na oryginalnym druku.
pobierz

Rejestracja zgonów
1. Wymagane dokumenty:
- karta zgonu (wydaje lekarz rodzinny w przypadku zgonu na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski)
- dowód osobisty osoby zmarłej
2. Opłaty:
- nie pobiera się opłaty od 3 egzemplarzy odpisu aktu wydanych bezpośrednio po sporządzeniu aktu 
3. Termin odpowiedzi:
- niezwłocznie

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Rejestracji zgonu dokonuje się w USC na oryginalnym druku.
pobierz
Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk zgodnie z ustawą z 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 233, poz.1992).
Wymagane dokumenty:
1. Podanie (wniosek) o zmianę imienia i lub nazwiska.
    Podanie powinno zawierać:
1)     imię i nazwisko wnioskodawcy,
2)     stan cywilny,
3)     miejsce zamieszkania – miejsce stałego pobytu wnioskodawcy,
4)     określenie, czy zmiana dotyczy nazwiska rodowego, czy nabytego – noszonego oraz wskazania nazwiska i imienia, o które wnioskodawca się ubiega, jak również czy zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dzieci,
5)   wskazanie ważnych względów uzasadniających zmianę,
6)   własnoręczny podpis.
2. Do podania należy dołączyć:
- odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy,
- odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli pozostaje on w związku małżeńskim,
- odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli ustalenie pisowni obejmuje też dzieci,
- zgodę rodziców na zmianę imion lub nazwisk dzieci,
- oświadczenie wyrażające zgodę dziecka na zmianę jego imienia lub nazwiska, jeżeli dziecko ukończyło 14 lat.
 Opłata skarbowa – 37 zł
pobierz

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. 
Przyjmowanie oświadczenia w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód dotyczącego powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego (art. 59 k.r.o).
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego.
Opłata Skarbowa - 11 zł
 

 Sporządzanie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.
 Muszą być obecni:
1)    Spadkodawca z dowodem osobistym i aktem prawnym potwierdzającym własność lub współwłasność zapisywanego majątku,
2)    Dwaj pełnoletni świadkowie z dowodami osobistymi.
Opłata skarbowa – 22 zł
 

Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej części zbiórki publicznej.
Ubiegający się o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej przedstawia organowi plan przeprowadzenia zbiórki publicznej, który określa:
1)       cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej;
2)       formy przeprowadzenia zbiórki publicznej;
3)       termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;
4)       obszar, na którym zbiórka publiczna ma być przeprowadzona;
5)       sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej;
6)       liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej;
7)       przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.