Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Aktywni na start
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1

 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, od 1 maja do 31 grudnia 2008r. realizuje projekt systemowy pt. ,,AKTYWNI NA START”. Celem tego projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Zadania określone w projekcie adresowane są w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, których celem jest przywrócenie ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem.
Działaniami projektu zostało objętych 12 osób. W ramach projektu realizowane są kursy:
- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla 4 kobiet,
- kucharza dla 2 kobiet,
- opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych dla 4 kobiet
- magazynier z obsługą wózków widłowych dla 2 mężczyzn.
Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez wykorzystanie narzędzia pracy socjalnej jakim jest kontrakt socjalny, który jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej, a pracownikiem socjalnym, czyli wzajemne zobowiązania stron.
Celami szczegółowymi projektu będą:
- uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu,
- zdobycie umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy,
- zbudowanie własnego planu na życie.

W dniu 11 sierpnia 2008 r rozpoczął się kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 

                                                                                                                   Zespół projektowy