Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Kolejne fundusze dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Tym razem projekty, które będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,

w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.Na listach przedsięwzięć objętych współfinansowaniem znalazło się 108 projektów które, Zarząd województwa kujawsko – pomorskiego wybrał na łączną kwotę 138 619 918 złotych. Największe zainteresowanie działaniem wykazały jednostki samorządu terytorialnego.
Wniosek naszej gminy pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim” uzyskał pozytywną ocenę jednocześnie otrzymując kwotę 3 750 000,00 złotych gdzie koszt całkowity realizacji operacji wynosi 9 296 297,92 zł. Zadanie obejmie m.in. remont i adaptację budynku technologicznego, ogrodzenie terenu, modernizacja studni ujściowych, instalacje sanitarne wod.-kan., roboty w zakresie branży elektrycznej. Realizacja projektu powinna zakończyć się wraz z końcem 2011 roku.
Dzięki unijnemu wsparciu zrealizowane mogą być przedsięwzięcia, których celem jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, co w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia standardu, poprawy warunków oraz jakości życia na obszarach wiejskich, a w konsekwencji również na ochronę środowiska.
Dostępna alokacja środków pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkich poprawnych wniosków o przyznanie pomocy.