Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
AKTYWNI NA START
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim kontynuuje realizację projektu systemowego pt. "AKTYWNI NA START" w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki, Prioryyet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem tego projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy, a także podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Zadania określone w projekcie adresowane są w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych.  
Działaniami projektu w 2010r zostało objętych 19 osób, które uzyskają kwalifikacje zawodowe, zdobędą umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy, otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie zmiany własnego planu na życie oraz 10 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej, który ma na celu pomoc rodzinom borykającym się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, doradztwo zawodowe.
Projekt obejmuje realizację czterech kursów zawodowych: operator koparko-ładowarki dla 8 osób, magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 5 osób, opiekun osób chorych starszych i niepełnosprawnych dla 5 osób, florysta dla 1 osoby oraz działalność grupy wsparcia dla 10 uczestników PAL.
Realizacja projektu odbywa się poprzez kontrakt socjalny, który jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej, a pracownikiem socjalnym, czyli wzajemne zobowiązanie stron.
W 2010r wartość projektu wynosi 181.997,00 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 162.887,31 zł, natomiast 19.109,69 zł to wkład własny.Należy nadmienić, że w latach 2008-2009 w ramach projektu wykorzystano kwotę 241.276,75 zł   ze środków EFS, a pomocą zostało objętych 27 świadczeniobiorców.
 
                                                                                           Zespół projektowy
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego