Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
TRWA MODERNIZACJA HYDROFORNI
W wyniku rozstrzygniętego przetargu na „Przebudowę i rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim”

wyłoniono firmę „WODROPOL” S.A. z Wrocławia – lider konsorcjum, KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne – partner konsorcjum. Z wybranym oferentem została podpisana umowa w dniu 14.12.2010 roku na kwotę netto 5.901.019,08 zł, z terminem realizacji do końca października 2011 roku.

Zostały przeprowadzone częściowe prace dotyczące technologii uzdatniania wody (urządzenie technologiczne, orurowanie i armatura zestawu pomp sieciowych), prace budowlane technologiczne (zbiornik reakcji, fundament pod pompy), prace elektryczne (rozdzielnie technologiczne RT, instalacje technologiczne elektryczne wewnętrzne, instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych) oraz rozpoczął się wykop czwartego otworu studziennego.
Zadanie obejmie m.in. remont i adaptację budynku technologicznego, ogrodzenie terenu, modernizację studni ujściowych, instalacje sanitarne wod.-kan., roboty w zakresie branży elektrycznej.
Dzięki unijnemu wsparciu zrealizowane mogą być przedsięwzięcia, których celem jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, co w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia standardu, poprawy warunków oraz jakości życia na obszarach wiejskich, a w konsekwencji wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska.