Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
AKTYWNI NA START
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w 2011 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pt. ,,AKTYWNI NA START” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
            Celem tego projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy, a także podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Zadania określone w projekcie adresowane są do osób długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, a także osób niepełnosprawnych. 
            Działaniami projektu w 2011 roku łącznie objęto 32 osoby. Spośród nich 22 to osoby, z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne. Poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych uzyskają one kwalifikacje zawodowe oraz zdobędą umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą następujące kursy zawodowe: operator koparko-ładowarki, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, opiekun osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, florystyka, kurs kosmetyczny, kurs fryzjerski. Poza tym osoby te otrzymają również wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie zmiany własnego planu na życie.
Pozostałych 10 osób to uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej, który ma na celu pomoc rodzinom borykającym się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi poprzez wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, zdrowotne i doradztwo zawodowe. Biorą one udział w spotkaniach grupy wsparcia, organizowanych raz w tygodniu w okresie od czerwca do grudnia 2011 r. Spotkania te ukierunkowane są na zmotywowanie uczestników do podejmowania działań mających na celu zmianę swojej sytuacji życiowej oraz do zwiększenia poczucia własnej wartości.
            Ponadto wszyscy uczestnicy projektu skorzystają z warsztatów dbania o własny wizerunek.
                                                                      
                                                                                  Zespół projektowy