Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski informuje o zakończeniu projektu pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 181090C – ulica Parkowa w Piotrkowie Kujawskim od km 0+000,00 do km 1+320,15", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1, Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej ul. Parkowej, ponadto poprawa infrastruktury drogowej dla zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu, spójności komunikacyjnej oraz wzmocnienia bezpieczeństwa transportowego i pieszych.
Wartość projektu to 1 926 003,07 zł, gdzie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 to 499 798,22zł.

Ulica Parkowa jest ważnym ciągiem komunikacyjnym, łączącym drogę gminną nr 180723C Anusin – Wąsewo z drogą wojewódzką nr 266 Ciechocinek – Sompolno
i nr 267 Piotrków Kujawski Ujma Duża.
W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość techniczno-użytkowa drogi oraz dostępność komunikacyjna. Wykonane zostały miedzy innymi: kolektory deszczowe, nowe nawierzchnie chodników, przebudowane zjazdy indywidualne i publiczne oraz wymiana nawierzchni jezdni na długości 1320 mb.
Roboty budowlane rozpoczęto w miesiącu czerwcu 2011. Natomiast zakończenie realizacji projektu to koniec października 2011. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Drogi i Mosty Henryk Boczek z siedzibą w Inowrocławiu. W obecnym czasie trwają prace związane z rozliczeniem projektu.