Serwis UMiG Piotrków Kujawski

herb

Strona główna
kreska
img
img
img
img
img
img
belka
ico ico ico
Plan miasta Galeria Informator lokalny
ico ico ico
Pogoda Służba zdrowia Ekologia
kreska
baner
kreska

Komunikaty / Ogłoszenia

Ogłoszenie Osoby pobierające świadczenia rodzinne
więcej...
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim informuje, iż z dniem 01.04.2007 r. obowiązuje nowy numer telefonu do jednostki Policji
więcej...
Urząd Miasta i Gminy informuje, że pozostała część artykułów niewidocznych na stronie głównej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski znajduje się w dziale Archiwum
więcej...
kreska kreska

Newsletter

belka
Informacja dla Mieszkańców o zakończeniu inwestycji
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski informuje o zakończeniu Projektu pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha i Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2, Zachowanie  i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
         Celem głównym projektu jest zwiększenie ochrony i jakości wód powierzchniowych      i podziemnych oraz poprawa stanu i dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej w mieście Piotrków Kujawski.W wyniku realizacji projektu wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej    o długości ok. 3 km, natomiast liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniesie 253 osoby.Inwestycja ta, stanowi integralną część Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
 
Wartość projektu to 1 930 177,29 zł, gdzie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 to  1 231 345,23zł.
 
Zbudowana infrastruktura to sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Od kolektora głównego do poszczególnych posesji na terenie trasy wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej. Przyszłe włączenia poszczególnych posesji nastąpią bezpośrednio do studzienek ulicznych.            
Wybudowano w ramach projektu :
Sieć sanitarna grawitacyjna fi 200 – 1930 m
Sieć sanitarna grawitacyjna fi 160 – 599 m
Kolektor tłoczny fi 90 - 408 m
Kolektor tłoczny fi 50 - 37 m
Tłocznia ścieków - 1 szt
Przydomowe przepompownie – 2 szt.
 
Pierwsze prace związane z realizacją projektu zaczęto 01.08.2007. polegały one na sporządzeniu dokumentacji, map, opracowania projektu budowlanego itd. W roku 2010 przystąpiliśmy do realizacji I etapu projektu występując jednocześnie z wnioskiem  o dofinansowanie. Po pomyślym przejściu oceny formalnej a następnie merytorycznej otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu naszego wniosku do dofinansowania.  W grudniu 2010r podpisaliśmy umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa. W czerwcu 2011 podpisaliśmy umowę z Wykonawcą, Przedsiębiorstwem budowlano –instalacyjnym REMBUD SP z o.o. z Włocławka na wykonanie II etapu . W mcu wrześniu zakończone zostały prace budowlano – instalacyjne. Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem projektu.